CNVO Starters en Studenten

Wist je dat…

Wist je dat…

.. je als onderwijsassistent “nee” mag zeggen wanneer er wordt gevraagd of je voor een leraar wilt invallen?

Als een leraar onverwachts uitvalt, wordt een onderwijsassistent soms gevraagd om de taken over te nemen en ‘in te vallen’. Dit betekent dat je dan de verantwoordelijkheid krijgt voor een groep leerlingen en zelfstandig voor de klas staat. Maar mag dat eigenlijk wel? Als onderwijsassistent ben je niet bevoegd om zelfstandig les te geven. Je bent bevoegd om een leraar te ondersteunen. Het is belangrijk om hierover vooraf duidelijke afspraken te maken met je directeur. Het is goed te weten dat niet van jou geëist mag worden om zelfstandig voor de klas te staan én dat je weet dat er risico’s aan verbonden zijn. Uiteraard moet ieder hierin zijn/haar eigen afweging maken.

Wat gebeurt er als ik toch zelfstandig voor de klas sta?
Het schoolbestuur (de werkgever) is in eerste instantie aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten (werknemers). In uitzonderlijke gevallen kan een ongeval tot een procedure leiden en dan zal een rechter toetsen of er voldoende toezicht of voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Als dan blijkt dat er geen bevoegde leraar aanwezig was, maar dat de leerlingen onder het toezicht vielen van een niet-bevoegde onderwijsassistent of leraarondersteuner, kan dit vervelende gevolgen hebben. Ook al vind je het leuk om aan een groep les te geven, doe dit nooit zelfstandig, maar altijd onder eindverantwoordelijkheid en in nabijheid van een bevoegde leraar. Dát is namelijk het verschil tussen de leraar en de onderwijsassistent en/of leraarondersteuner. Daarom zit je als onderwijsassistent of leraarondersteuner in een lagere salarisschaal dan een leraar. Dit heeft te maken met de mate van verantwoordelijkheid die je draagt. Je staat daarom in je recht om “nee” te zeggen, wanneer er wordt gevraagd of je de klas wilt overnemen van een zieke leraar. Je kan uitleggen dat je het leuk vindt, maar dat je niet bevoegd bent om zelfstandig voor een klas te staan en dat een leraar eindverantwoordelijkheid moet dragen.

Onderwijsassistent of leraarondersteuner?
Wanneer de taken van een leraarondersteuner aan jou zijn opgedragen door je leidinggevende en als je deze taken ook structureel uitvoert, dan heb je een goede reden om met je leidinggevende te bespreken dat je inschaling niet klopt bij je werkzaamheden. Je hoort passend betaald te worden voor de werkzaamheden die je uitvoert en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

Wat kun je doen als in een vacature voor onderwijsassistent een pabodiploma wordt gevraagd?
Dit mag een werkgever niet vragen. Voor de functie van onderwijsassistent volstaat een mbo-opleiding onderwijsassistent. Ook voor de functie van leraarondersteuner is géén pabodiploma vereist. Als je lid bent van de bond en je ziet dat scholen dit toch vragen, is het handig om ons hierop te attenderen. Wij kunnen dit dan aankaarten bij de betreffende school of de PO Raad.

Sluit je aan!