CNVO Starters en Studenten

Wist je dat…

Wist je dat…

...  je als starter recht hebt op begeleiding en extra uren om je te professionaliseren?

PO
Als starter heb je recht op begeleiding (coach) op school. Vraag altijd aan je nieuwe werkgever hoe de begeleiding voor startende leerkrachten er op jouw school uitziet. Dit verschilt per school. Een leraar die net in het onderwijs begint is een startende leraar. Als je begint in de laagste periodiek van je schaal, ben je drie jaar een startende leraar. Zodra je wordt ingeschaald in de vierde periodiek (bijvoorbeeld in L10-4) ben je geen startende leraar meer. Je hebt dan geen recht meer op het bijzondere budget van 40 uur.

40 uur bijzonder budget
Binnen de 1659 uur heb je recht op een basisbudget duurzame inzetbaarheid. Deze uren kun je na overleg met de werkgever inzetten voor bijvoorbeeld studieverlof, peerreview of niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden. Naast deze 40 uur voor duurzame inzetbaarheid heeft een startende leraar recht op een bijzonder budget voor starters. Dit ‘bijzonder duurzaamheidsbudget’ bedraagt eveneens 40 uur. Deze uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk van de startende werknemer. Bijvoorbeeld voor extra scholing of begeleiding.

VO
Als startende leraar in het voortgezet onderwijs heb je in beginsel recht op een dienstverband van minimaal 0,5 werktijdfactor. Je hebt het eerste jaar recht op 20% lesreductie. Het tweede jaar heb je recht op 10% minder lessen. Zo heb je extra tijd voor het voorbereiden van je lessen en om je het werk eigen te maken.

Individueel keuzebudget
Je hebt per jaar recht op een individueel keuzebudget van 50 klokuren. Deze uren kun je inzetten voor vermindering van de lestaak of overige taken. De jaartaak wordt niet lager met het keuzebudget. Let op! Deze regeling geldt niet als je aanspraak hebt op de lesreductie voor starters.

Sluit je aan!